• 08/16/2023 02:16:29

راهکار برای کودکان خجالتی و کم رو

کودکان خجالتی و کم روز به تجربه ها و موقعیت های اجتماعی اغلب با تردید و نگرانی مواجه می شوند. برای کمک به این کودکان، می توانید از راهکارهای زیر استفاده کنید:

  1. تشویق مثبت: کودکان را تشویق کنید وقتی خودشان را در یک موقعیت اجتماعی غیر از محیط خانه می یابند. حتی اگر اقدامات کوچکی مثل صحبت کردن با دیگران یا شرکت در بازی های گروهی باشد، تشویق کنید.

  2. تدریس مهارت های اجتماعی: به کمک نقش های بازی و تمرین ها، مهارت های اجتماعی را به کودک آموزش دهید. این مهارت ها می توانند شامل شناخت صورت ها، چشم ها و علائم جسمی دیگر باشند که در ارتباط با دیگران مهم هستند.

  3. تجربه موقعیت های کوچک: کودک را به تدریج با موقعیت های کوچک تری که اجتماعی هستند، آشنا کنید. به این ترتیب، او می تواند با تجربه های کم تری شروع کند و اعتماد به نفس بیشتری پیدا کند.

  4. شناخت و تأمل: با کودک در مورد احساسات و نگرانی هایش صحبت کنید. او را تشویق کنید تا راجع به احساسات خود تأمل کند و یاد بگیرد که چگونه با آن ها کنار بیاید.

  5. مدیریت استرس: به کودک آموزش دهید چگونه با استرس و نگرانی های خود برخورد کند. تمرین های تنفس عمیق، یوگا یا تکنیک های آرامش می توانند به او کمک کنند.

  6. شناخت خود: کودک را به شناخت خودش و نقاط قوت اش هدایت کنید. این می تواند به افزایش اعتماد به نفس و تصویر مثبت از خودش کمک کند.

  7. مدلسازی مثبت: از داستان ها، کتاب ها یا فیلم هایی استفاده کنید که شخصیت های خجالتی و کم رو را نشان می دهند و نشان می دهند که چگونه با موقعیت های اجتماعی مختلف برخورد کرده اند.

  8. رفع انتظارات بالا: از کودکان انتظارات بالا در مورد خود و اجتماعات دور از خانه نداشته باشید. آنها را یادآوری کنید که هیچکس کامل نیست و همه در مسیر یادگیری هستند.

  9. محیط حمایتی: مطمئن شوید که محیط خانه و مدرسه برای کودکان شما ایمن و حمایتی است. این باعث می شود که کودکان با اطمینان بیشتری به محیط های اجتماعی خارج از خانه مراجعه کنند.

  10. حوصله و صبر: تغییرات در رفتار کودکان زمان می برد. حوصله داشته باشید و به آرامی تغییرات مثبت را تشویق کنید.

حتماً به نظرات و نیازهای خاص کودک خود توجه کنید و راهکارها را با توجه به شرایط وی تنظیم کنید. در صورتی که مشکلات رفتاری یا احساسی جدی تری وجود دارد، مراجعه به متخصصین روانشناسی می تواند مفید باشد.