• 08/16/2023 02:56:11

کارگاه ساختنی

کارگاه های ساختنی در مهد غزال آمل به عنوان یکی از فعالیت های مهم و خلاقانه در برنامه آموزشی، به کودکان این امکان را می دهد تا با استفاده از مواد و ابزارهای مختلف، اشیاء و مدل هایی را بسازند و با ایده پردازی و خلاقیت خود در فرآیند ساخت و خلق شرکت کنند.

در این فعالیت، کودکان با مواد مختلفی مانند کاغذ، کارتن، خمیر، چوب و موارد دیگر آشنا می شوند و از آنها برای ایجاد اشیاء، ساختارها و مدل های مختلف استفاده می کنند. این فعالیت توانایی خلاقیت، مهارت های ساخت و ترکیب، ایده پردازی و تفکر طراحی در کودکان را تقویت می کند.

مزایای کارگاه های ساختنی در مهد غزال آمل عبارتند از:

  1. توسعه مهارت های دستی: کودکان در این کارگاه ها با ابزارها و مواد مختلف کار می کنند که توسعه مهارت های دستی و ساخت وساز را ارتقاء می دهد.

  2. تقویت توانایی های مهندسی: انجام فعالیت های ساختنی باعث تقویت توانایی های ترکیب و ترتیب دادن اشیاء و اجزا مختلف به منظور خلق یک نتیجه نهایی می شود.

  3. ترغیب به خلاقیت و ایده پردازی: این فعالیت ها کودکان را ترغیب به ایده پردازی، تصویرسازی و خلاقیت می کند.

  4. تقویت تفکر مشکل گشا: با مواجهه با چالش های ساختنی، کودکان توانایی حل مسائل و تفکر مشکل گشا خود را تقویت می کنند.

  5. خلق حس انجام وظیفه: انجام پروژه های ساختنی به کودکان احساس انجام وظیفه و مسئولیت را می آموزد.

کارگاه های ساختنی در مهد غزال آمل به عنوان فرصتی برای کودکان برای خلق و ساختن شیءی جدید و ارتقاء مهارت های خود بهره برداری می شود. این فعالیت ها همچنین به کودکان این امکان را می دهد تا با تجربه های کاری و ساختارهای مختلف آشنا شده و از این طریق اثربخشی و نتیجه بخشی اقدامات خود را تجربه کنند.